Spring naar hoofd-inhoud

Sancties en handhaving

 

De inspectie SZW kan bij een overtreding handhavend optreden. Daarvoor hebben ze verschillende sancties en handhavingsinstrumenten , zoals waarschuwingen, boetes en stilleggingen.

Toepassing Boete

De Inspectie SZW kan werkgevers een boete opleggen bij overtreding van o.a. de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en de Warenwet.

Boetebedragen bij overtreding van de arbeidsomstandighedenwetgeving

Op grond van de beleidsregel boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving wordt de hoogte van de boete bepaald. De hoogte van de boete is afhankelijk van diverse factoren die in de beleidsregel zijn uitgewerkt.

Volgens Artikel 1.3.a. van  beleidsregel boeteoplegging worden zeven categorieën normbedragen onderscheiden, te weten:

het 1e normbedrag € 340;
het 2e normbedrag € 750;
het 3e normbedrag € 1500;
het 4e normbedrag € 3000;
het 5e normbedrag € 4500;
het 6e normbedrag € 9000;
het 7e normbedrag € 13500;

Overtredingen

In hoofdstuk 8a van de arbeidsomstandighedenregeling worden overtredingen en maatregelen beschreven. Er wordt daarbij verwezen naar de artikelen van hoofdstuk 7 van het arbeidsomstandighedenbesluit. Deze artikelen zijn o.a. van toepassing voor off highway voertuigen en machines.

Bronvermelding: De hierboven geschreven informatie is ook te vinden op de website van de overheid.

Note:

Klik hier voor het jaarverslag van Inspectie 2021