Spring naar hoofd-inhoud

Advies mij modificatie

Er kunnen allerlei redenen zijn om uw off highway voertuig of machine aan te passen. U wilt de machine bijvoorbeeld uitbreiden met een extra functie of de prestatie verhogen. Als u uw machine wilt aanpassen, verandert u het oorspronkelijke ontwerp van de fabrikant. Dat kan gevolgen hebben voor de veiligheid. Daarom kunt u uw machine niet zomaar aanpassen.

Wanneer voor uw bedrijfsvoering geen pasklare oplossing voor het benodigde arbeidsmiddel te koop is op de markt, bent u al snel aangewezen op het aanpassen of samenbouwen van bestaande off highway voertuigen en machines. U komt hierbij al snel op onbekend terrein.

De fabrikant heeft uw machine gebouwd volgens de geldende 2006/42/EG machinerichtlijn  en daarvoor een EG verklaring afgegeven en uw machine voorzien van een CE markering. Hierdoor voldoet uw machine (arbeidsmiddel) aan de minimale veiligheidseisen.

Zoveel mogelijk risico’s zijn door het ontwerp geminimaliseerd of weggenomen. Tevens draagt deze aanpak door sterkte- en constructievoorschriften substantieel bij aan de kwaliteit van uw machine.

Het is de verantwoording van u als werkgever om volgens richtlijn arbeidsmiddelen  2009/104/EG zorg te dragen voor het beschikbaar stellen van veilige arbeidsmiddelen voor uw medewerkers. Machines (arbeidsmiddelen) met een CE markering zijn een minimale eis.

Wanneer u machines gaat of laat modificeren door het ontwerp aan te passen, wisselstukken aan te sluiten of machines samenbouwen kunt u er niet zonder meer vanuit gaan dat de veiligheid is gewaarborgd.

Ook heeft u voor de aanpassing niet vanzelfsprekend een kwalitatieve borging voor de toepassing van de juiste sterkte- en constructievoorschriften. Er kunnen dus gevolgen zijn door aanpassingen voor de kwaliteit van uw machine. Bijvoorbeeld op punten als levensduur, slijtage en uiteindelijk total cost of ownership.

BBEAT kan u helpen met:

 • Opstellen van een pakket van eisen en wensen voor aanvang
 • Opstellen van een technisch dossier van de modificatie
 • Uitvoeren van een aanvullende machine RIE op basis van de machinerichtlijn om risico’s in kaart te brengen en inzicht te geven in normen waaraan de aanpassing moet voldoen
 • Adviseren over risico beheersmaatregelen
 • Adviseren over aangepast inspectie en onderhoud regime
 • Begeleiden in een herontwerp traject

Uw resultaat:

 • Onafhankelijk advies
 • Inzicht wel of geen substantiële wijziging
 • Inzicht in verantwoording
 • Inzicht beheersmaatregelen
 • Borging arbeidsmiddel