Spring naar hoofd-inhoud

Advies bij schade

Schade aan arbeidsmiddelen zoals off highway voertuigen en machines is altijd vervelend. Onnodige kosten, extra werk of verlet waar u niets voor terugkrijgt. Die kosten en dat werk willen we voor u minimaliseren.

BBEAT kan u helpen met:

 • Door het analyseren van de historische schade en het scannen van de toepassing, kunnen we snel (eenmalig of periodiek) adviseren over schadereductie
 • Communicatie naar het team. Dit door voorlichting te geven of toolboxen te maken over specifieke onderwerpen
 • Wanneer u schade heeft waarbij een verzekeringspolis wordt aangesproken, kunnen we u onafhankelijk helpen bij het in kaart brengen van de gemaakte schade en het opstellen van een oorzaakanalyse
 • Onafhankelijk en op basis van de laatste technische ontwikkelingen, adviseren over de reparatie

Uw resultaat: 

 • Onafhankelijk advies 
 • Link tussen techniek / financieel 
 • Beheersmaatregelen 
 • Minder kosten 
 • Meer efficiëntie 

Advies bij machine RIE of TRA

Stel u gaat off highway voertuigen en machines aan elkaar koppelen. Denk hierbij aan het koppelen van een voorzetapparaat aan een vorkheftruck of tijdelijk een grondbewerkings- of oogstmachine aan een tractor. Dan kan het wenselijk zijn om een machine Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE) op te stellen. Hiermee maakt u de risico’s van de samenbouw en de beheersmaatregelen met bronaanpak inzichtelijk.

Wanneer u de off highway voertuigen en machines inzet voor een specifieke toepassing of taak, kan het daarnaast wenselijk zijn om voor die toepassing of taak een Taak Risico Analyse (TRA) te maken.

BBEAT kan u helpen met:

 • Het opstellen van een machine RIE voor gekoppelde voertuigen en machines
 • Opstellen van een TRA voor een specifieke toepassing of taak met uw voertuig of machine.

Uw resultaat: 

 • Aanpak vanuit techniek 
 • Inzicht beheersmaatregelen 
 • Hoger veiligheidsniveau 
 • Minder kosten 

Advies mij modificatie

Er kunnen allerlei redenen zijn om uw off highway voertuig of machine aan te passen. U wilt de machine bijvoorbeeld uitbreiden met een extra functie of de prestatie verhogen. Als u uw machine wilt aanpassen, verandert u het oorspronkelijke ontwerp van de fabrikant. Dat kan gevolgen hebben voor de veiligheid. Daarom kunt u uw machine niet zomaar aanpassen.

Wanneer voor uw bedrijfsvoering geen pasklare oplossing voor het benodigde arbeidsmiddel te koop is op de markt, bent u al snel aangewezen op het aanpassen of samenbouwen van bestaande off highway voertuigen en machines. U komt hierbij al snel op onbekend terrein.

De fabrikant heeft uw machine gebouwd volgens de geldende 2006/42/EG machinerichtlijn  en daarvoor een EG verklaring afgegeven en uw machine voorzien van een CE markering. Hierdoor voldoet uw machine (arbeidsmiddel) aan de minimale veiligheidseisen.

Zoveel mogelijk risico’s zijn door het ontwerp geminimaliseerd of weggenomen. Tevens draagt deze aanpak door sterkte- en constructievoorschriften substantieel bij aan de kwaliteit van uw machine.

Het is de verantwoording van u als werkgever om volgens richtlijn arbeidsmiddelen  2009/104/EG zorg te dragen voor het beschikbaar stellen van veilige arbeidsmiddelen voor uw medewerkers. Machines (arbeidsmiddelen) met een CE markering zijn een minimale eis.

Wanneer u machines gaat of laat modificeren door het ontwerp aan te passen, wisselstukken aan te sluiten of machines samenbouwen kunt u er niet zonder meer vanuit gaan dat de veiligheid is gewaarborgd.

Ook heeft u voor de aanpassing niet vanzelfsprekend een kwalitatieve borging voor de toepassing van de juiste sterkte- en constructievoorschriften. Er kunnen dus gevolgen zijn door aanpassingen voor de kwaliteit van uw machine. Bijvoorbeeld op punten als levensduur, slijtage en uiteindelijk total cost of ownership.

BBEAT kan u helpen met:

 • Opstellen van een pakket van eisen en wensen voor aanvang
 • Opstellen van een technisch dossier van de modificatie
 • Uitvoeren van een aanvullende machine RIE op basis van de machinerichtlijn om risico’s in kaart te brengen en inzicht te geven in normen waaraan de aanpassing moet voldoen
 • Adviseren over risico beheersmaatregelen
 • Adviseren over aangepast inspectie en onderhoud regime
 • Begeleiden in een herontwerp traject

Uw resultaat:

 • Advies
 • Inzicht wel of geen substantiële wijziging
 • Inzicht in verantwoording
 • Inzicht beheersmaatregelen
 • Borging arbeidsmiddel

Advies bij fleet management

Voor uitvoering van uw onderneming heeft u een vloot aan off highway voertuigen en machines. Efficiëntie en fleet management worden daarbij steeds belangrijker. We helpen u op verschillende manieren.

Big data
Woorden als ‘big data’ horen we steeds vaker. Hiermee bedoelen we de gigantische collecties aan gegevens die door de komst van internet constant verzameld worden. Allerlei systemen worden ontwikkeld en op de markt gebracht om u van informatie over uw vloot te voorzien.

Gegevens die gegenereerd worden uit online tracking systemen zijn veelal technische metingen per voertuig. Een deel van deze data is erg geschikt voor analyses rondom onderhoud en de diagnose van het voertuig. Ook geven de gegevens u als eigenaar of gebruiker handige informatie over de inzet van het betreffende voertuig. Wat vaak ontbreekt in dergelijke analyses is de relatie tot de inzet van het voertuig in uw bedrijfsvoering en de relatie tot andere voertuigen in uw bezit.

Door het juist analyseren en interpreteren van big data van al uw voertuigen in combinatie met het scannen van uw toepassingen kan BBEAT eenmalig of periodiek u adviseren over betere totale eigendomskosten. We sluiten als het ware een brug tussen de CMS-systemen en uw toepassingen.

Vloot data
Maar ook zonder big data systemen heeft u al heel veel informatie over uw vloot. Denk aan facturen, periodieke keuringsrapporten, de registratie van bedrijfsprocessen of servicerapporten. Maar ook medewerkers zijn een bron van informatie. Deze vloot gegevens zijn in veel gevallen ontzettend handig. Het geeft u informatie die u helpt processen te verbeteren, uw aanpak te veranderen of zelfs uw bedrijfsvoering te verbeteren.

BBEAT kan u helpen met:

 • Juist analyseren van uw vloot data.
 • In combinatie met het scannen van de toepassing kan BBEAT eenmalig of periodiek u adviseren over betere totale eigendomskosten.

We gaan een stap verder dan alleen het kostenplaatje voor uw voertuig of machine op een rij zetten. We kijken breder en kunnen u onderbouwd inzicht geven in de capaciteit van uw vloot: waar zit ruimte of waar kunt u efficiëntie behalen? Wat zijn potentiële risico’s en hoe kunt u hiermee omgaan?

We maken gebruik van de informatie die u al heeft. En ook bij deze dienst geldt: u bepaalt de parameters!

Uw resultaat:

 • Optimaliseren vloot
 • Controle op gebruik
 • Verbeterd rijgedrag
 • Minder schade
 • Minder kosten
 • Meer efficiëntie

Advies bij aanschaf of vervanging


Wanneer u off highway voertuigen of machines gaat aanschaffen of vervangen, komt er veel op u af. U steekt vaak veel tijd in het nadenken over uw eisen en wensen, maar moet ook nadenken over vragen als: wil ik rekening houden met toekomstige veranderingen in de inzet? Ga ik kopen of leasen?

Wilt u graag op zoek naar de beste aanbieding en vraagt u zich af hoe u alle gegevens goed kunt vergelijken? BBEAT helpt graag!

BBEAT kan u helpen met:

 • Opstellen van een pakket van eisen en wensen
 • Maken van een meetbare beslisboom
 • Analyseren van de verschillende aanbiedingen waarbij we zowel technisch als financiële data overzichtelijk voor u op een rij zetten, en reflecteren aan uw pakket van eisen en wensen zodat u in één oogopslag kan zien wat voor u de beste optie is.

Uw resultaat:

 • Vergelijkbare gegevens
 • Link tussen techniek en financieel
 • Onafhankelijk advies
 • Onderhandelingspositie
 • Beste kwaliteit
 • Beste prijs
 • Het juiste arbeidsmiddel